Jak reklamovat zboží?

 

Pro uplatnění reklamace má kupující povinnost informovat nás o případné vadě zboží ihned po obdržení zásilky, v opačném případě nemusí být reklamace uznána. Kontaktovat prodávajícího lze písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Kupující zašle reklamované zboží prodávajícímu na kontaktní adresu: MILKY - Tereza Kostelecká, Labská 37, Pardubice 530 02. Reklamované zboží neposílejte dobírkou, tato zásilka nebude přijata.

 

Reklamované zboží zasílejte společně s přiloženou kopií faktury a vyplněným reklamačním listem s přesným popisem vady zboží a kontaktem na Vás.

Reklamační list můžete stáhnout ZDE

 

▪ Reklamace se vztahuje na vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím.

▪ Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

 

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Vyřízení reklamace může být pozastaveno v případě, že prodávající neobdržel potřebné podklady pro její vyřízení (jedná se o části zboží, kopie faktury, přesný popis vady…). V tomto případě má prodávající právo vyžádat si doplnění podkladů od kupujícího. Lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů.  

 

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu prodávaného zboží. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, během které probíhalo vyřízení reklamace.